กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรม ลอยกระทง
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรม ล็อคอิน 3 วัน
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรม " 11.11 "
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมเลขท้ายนำโชค
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมปลายเดือน